ביטוח היופי

מסלול 3

מיועד למטופלים

בגילאי 55+ לערך,

בעלות של *** ₪ בחודש

מסלול 2

מיועד למטופלים

בגילאי 40-55 לערך,

בעלות של *** ₪ בחודש

מסלול 1

מיועד למטופלים

בגילאי 25-40 לערך,

בעלות של *** ₪ בחודש